Cenrādis

 

 

 Ar ārsta-narkologa nosūtījumu

Ārsta-narkologa konsultācija

                                        40.00 Eiro 

 

Psihologa konsultācija

                                        40.00 Eiro 

 TIKAI MAKSAS PAKALPOJUMI

ALKOHOLTERAPEITA KONS.

                                        40.00 Eiro 

 

MOTIVĀCIJAS NEDĒĻA

                                       540.00 Eiro

 TIKAI MAKSAS PAKALPOJUMI

MINESOTA (stacionārs 28 dienas)

 

 

 

                                            

 

               Alkoholatkarīgie

                                           1310.00 Eiro

 

               Toksikomāni

                                            1310.00 Eiro

 

                Narkomāni

                                          1310.00 Eiro

 TIKAI MAKSAS PAKALPOJUMI  anonimi

                Azartspēļu atkarīgie

                                           1310.00 Eiro

 

 

 

 

MINESOTA (DIENAS STACIONĀRS

 28 dienas

 

                Alkoholatkarīgie

                                      890.00 Eiro

 

                Toksikomāni

                                      890.00 Eiro

 daļēji valsts apmaksātie pacienti

                 Narkomāni

                                       890.00 Eiro

 

               

 

 

PRETRECIDĪVU KURSS(14 DIENAS)

 

 

                  

 

 

                  Alkoholatkarīgie

                                      660.00 Eiro

 

                  Toksikomāni

                                     660.00 Eiro

 TIKAI MAKSAS PAKALPOJUMI 2. nedeļas

                  Azartspēļu atkarīgie

                                     660.00 Eiro

 

                  Narkomāni

                                      660.00 Eiro

 

GRUPU TERAPIJA(Tiem,kas iepriekš saņēmuši Minesotas progr.)

 

 

                  Grupas nodarbība(45.min.)

                                          15.00 eiro

 

                  Lekcija

                                         20.00 Eiro

 TIKAI MAKSAS PAKALPOJUMI

 

 

 

GRUPU TERAPIJA(ārpus minesotas progr.)

 

 

           Grupas nodarbība(1.stunda)

  40.00 Eiro   no personas

 

            LEKCIJA

 40.00 Eiro    no personas

 TIKAI MAKSAS PAKALPOJUMI

            Ģimenes terapija

 40.00 Eiro    no personas

 

 

 .