Konsultācijas, psihologs, narkologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks

Konsultācijas atkarības problēmu jautājumos (narkologs, psihiatrs, psihologs, sociālais darbinieks). Konsultācijas tiek gūta izpratne par radušos problēmu saistībā ar alkohola, narkotiku, medikamentu pārmērīgu lietošanu, kā arī ar citām atkarību izraisošām darbībām. 

Minesotas programma
Attīstītākajās pasaules valstīs Minesotas programma ir atzīta kā perspektīvākā palīdzība cilvēkiem, kas cieš no atkarības. Programma dod iespēju un iemāca cilvēkam izdarīt brīvprātīgu, apzinātu izvēli ar labu atturībai. Programmas laikā tiek ietekmētas visas galvenās cilvēka funkcijas – fiziskā, psiholoģiskā, sociālā un garīgā.
Programmas efektivitāte ir atkarīga no pacienta motivācijas, atklātības, spējas uzticēties un turpmākās rehabilitācijas organizācijas. Lai uzlabotu programmas efektivitāti, Akrona 12 klienti tiek iepazīstināti un iesaistīti atkarīgo pašpalīdzības organizācijās.

1. Stacionārā Minesotas 12 soļu programma
2. Stacionārā Minesotas 28 soļu programma
3. Ambulatorā Minesotas 12 soļu programma
Pēc ārstēšanas psiho - terapeitiskās nodarbības
Individuālās konsultācijas, ģimenes konsultācijas